2015 m. gruodžio 1 d., antradienis

Konferencija “Integralios asmenybės ugdymas”

Lapkričio 26 dieną Garliavos Jonučiųgimnazijoje įvyko respublikinė mokytojų metodinė praktinė konferencija „Integralios asmenybės ugdymas“. Konferencijos tikslas - pasidalinti moksleivio, kaip integralios asmenybės, priimančios šiuolaikinės visuomenės iššūkius ir patiriančios asmeninę sėkmę, ugdymo patirtimi. Renginio iniciatoriai ir organizatoriai - Kauno r. Garliavos Jonučių gimnazija ir progimnazija, Kauno r. Švietimo centras, Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius ir Borutaičių draugija.

Konferencijoje, šalia įvairių mokyklų mokytojų praktikų ir Kauno rajono švietimo centro direktorės pavaduotojos Nijolės Jasinavičienės bei Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Dalios Brazienės, dalyvavo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė ir šalyje vykdomos programos „Renkuosi mokyti!“ mokytojas, programos "Samsung Mokykla ateičiai" lektorius Mindaugas Breiva. Po nuotaikingo moksleivių borutaičių sveikinimo ir Garliavos Jonučių gimnazijos direktoriaus Valentino Padriezo kreipimosi į konferencijos dalyvius tema „Borutos ir borutaičiai skatina smarkiai gyventi“ kalbėjo Zigrita Petraitienė, Garliavos Jonučių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Borutaičių draugijos pirmininkė. Mokytoja priminė, kad visų amžiaus tarpsnių, visų dalykų pedagogų ugdymo tikslas yra bendras – ugdyti žmogų žmoguje, kitaip sakant, ugdyti integralią asmenybę.
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė kalbėjo tema „Mokyklų įsivertinimas – nuo organizacijos link mokinio pažangos“. Lektorė įrodė, kad mokyklos rezultatai priklauso nuo ugdymo(si) ir mokinių patirčių, ugdymo aplinkos, lyderystės ir vadybos. Mindaugas Breiva, programos „Renkuosi mokyti!“ mokytojas, programos "Samsung Mokykla ateičiai" lektorius, kalbėjo tema "Naujausios technologijos pamokose - pagalba mokiniui ir mokytojui". Jis įrodinėjo, kad mokytojo savęs įsivertinimas ir savo veiklos tobulinimas, taikant IQES galimybes, įvairiausių naujų instrumentų panaudojimas pamokose yra didžiulis postūmis į ugdytinio pažangą.  Iš kitos pusės, pranešėjas žaismingai pateikė, kaip kartais svarbu net nenaudoti jokių išmaniųjų technologijų, kad išsaugotume žmogiškąjį ryšį su vaikais. Panašią mintį iškėlė ir Garliavos Jonučių gimnazijos teatro mokytojas ekspertas Jonas Daraškevičius, kalbėjęs tema „Integruotas požiūris į mokinio vidinio potencialo atskleidimą ugdant teatru“.
Didelio susidomėjimo sulaukė antroji konferencijos dalis – darbas sekcijose. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo įvairių dalykų pedagogai pasidalino savo patirtimi, kaip ugdyti integralią asmenybę.  Jų veiklą moderavo Garliavos Jonučių progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja Audra Galvanauskienė, Garliavos Jonučių progimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Dovilė Manukian ir Garliavos Jonučių gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė Elena Čiginskienė. Tikimės, kad išleistas elektroninis visų konferencijos pranešimų leidinys „Integralios asmenybės ugdymas“ bus pagalbinė priemonė kiekvienam pedagogui.
                                                                                                                             Zigrita Petraitienė,
              Garliavos Jonučių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, Borutaičių draugijos pirmininkė