2016 m. kovo 24 d., ketvirtadienis


Kovo 22–23 dienomis  Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje vyko paroda „Moderni mokykla 2016, Kaunas“, kurią aplankė ir Jonučių progimnazijos ir gimnazijos pedagogai.

Parodoje „Moderni mokykla 2016, Kaunas“ susipažinome su naujausiomis švietimo aktualijomis, apžiūrėjome inovatyvias ugdymo priemones ir įrangą, padedančias kurti modernią mokymo(si) aplinką bei skatinančią mokinių motyvaciją mokytis.